شبست و مانده ای بدون ماهم

تورفتی و من ، اسیر یک نگاهم

چگونه پیدا کنم تو را

شراب کهنه ای و من ، خمار جامم

چگونه نجوا کنم تورا

من آن حدیث گنگ و نا تمامم

چه می شود رها شوم

چه می شود شوی پناهم

دریغ ازین عشق مگر توان کرد

که آخرین عجب تویی و من گواهم
منبع اصلی مطلب : شعر وغزلهای من
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : چگونه پیدا کنم تو را